999532

HAKKIMDA

Evren ÖZKAN M.Sc. —— Özel Eğitim Uzmanı / Uzm. Psk / ABA - DIR FLOORTİME TERAPİSTİ

    çünkü çocuğunuz değerlidir...

    Sivas’ta doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Sivas’ ta tamamladı.

   2006 yılında Gazi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden onur listesinde mezun olarak Psikolojik Danışman, 2014 yılında ise Anadolu Üniversitesi’nde Özel Eğitim alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak  Özel Eğitim Uzmanı unvanlarını aldı. Yüksek lisans eğitimi sürecinde Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Gelişimsel Yetersizlikler Birimi´nde  erken çocukluk dönemindeki otizmli çocukların eğitim ve değerlendirilmeleri üzerine  uygulamalı stajını tamamladı ( Prof. Dr. Arzu ÖZEN). Yüksek lisans eğitimi sürecinde " Otizmde erken çocukluk dönemi aile eğitim programlarının planlanması ve uygulanması" isimli dönem projesini hazırladı ve uyguladı ( Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR). 

   2010 - 2012 yılları arasında Tohum Otizm Vakfı Okulunda otizmli çocukların eğitimi üzerine uygulamalı staj ve gözlemini tamamladı. Yerinde uygulamalı PCDI Kursuna katıldı.( Prof. Dr. Binyamin BİRKAN)

   2006 - 2016 yılları arasında  farklı özel eğitim kurumlarında özel eğitim uzmanı, terapist ve otizmli çocuklar eğitim kordinatörü olarak çalıştı. 

   2014 - 2018 yılları arasında farklı üniversitelerin psikoloji ve hemşirelik bölümü 3. sınıf ve son sınıf öğrencilerinin " Otizm, Özel Eğitim, Özel Eğitimde Psikoloji Uygulamaları ve Çocukta Gelişimsel Bozukluklar " derslerini ve uygulamalı stajlarını yürüttü. 

  2006 yılından itibaren otizm spektrum bozuklukları, gelişim bozuklukları, gelişim yetersizlikleri, öğrenme bozuklukları, çocukta gelişimsel değerlendirmeler ve özgün aile eğitim programı üzerinde 40000 saati aşkın bireysel ve grup çalışmaları gerçekleştirdi. Eğitim verdiği 200’ ün  üzerinde çocuk atipik otizm ve gelişimsel gerilik / yetersizlik tanısından tamamen kurtuldular ve akranları ile aynı düzeyde eğitimlerine  hiç bir destek almadan devam ediyorlar. 

  Çocukta gelişimsel bozukluklar (otizm, atipik otizm, asperger sendromu vb) alanındaki tüm çalışmalarını otizmli çocukların eğitimindeki tek bilimsel ve geçerli yöntem olan uygulamalı davranış analizine dayalı (ABA Terapi) erken çocukluk dönemi yoğun müfredat eğitimi üzerine yaptı. İleri düzey ABA terapistidir.  Otizmli çocuklarda etkileşim temelli oyun programı olan FOORTİME terapistliği eğitimlerini tamamladı. İleri düzey FLOORTİME terapistidir. Otizmli ve gelişimsel yetersizliği olan çocukların eğitiminde Bütüncül Yaklaşımı yani ABA Terapi, FLOORTİME, Gelişimsel Oyun Terapisi, Etkileşim Temelli Öğretim, Duyusal Gelişim Programları, Dil ve Konuşma Terapisi ve Aile Eğitim Programlarını birlikte kullanmaktadır. Tüm erken müdahale yöntemlerini kullanma hakkına ve tecrübesine sahiptir. 

   Öğrenme bozuklukları (disleksi, disgrafi, diskalkuli, dispraksi) üzerine psiko-eğitim çalışmaları ve uygulamaları gerçekleştirdi. Gelişimsel bozukluğu olan çocuklarda öğrenme becerilerini geliştirici programlar ve uygulamalar hazırladı. 

   2. yüksek lisans eğitimini ‘Kaynaştırma eğitimine devam eden otizmli çocukların temel akademik becerileri kazanım sürecinde karşılaştıkları güçlüklerin değerlendirilmesi’ tez çalışması ile Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yapmaktadır.

   2016 yılından itibaren Özel Dora Çocuk & Aile Danışmanlık Merkezi´nde gelişimsel gerilik, otizm spektrum bozukluğu ve öğrenme bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesi ve eğitimleri üzerine bireysel çalışmalar yapmakta ve aile eğitim programlarını yürütmektedir. 

   Evli ve 3 çocuk babasıdır. 

 ( 0555 899 33 78´ i arayarak bilgi ve randevu alabilirsiniz. )


TEMEL İLGİ ve UZMANLIK ALANLARI:

UDA  (ABA Terapi) 

Floortime

Etkileşim Temelli Öğretim Yöntemleri 

Otizm - Atipik Otizm

Riskli Bebekler ve Terapi Süreçleri 

Duyusal İşlem Bozuklukları 

Atipik Gelişim Gösteren Çocuklar

Gelişimsel Bozukluklar & Yetersizlikler

Dil ve Konuşma Bozuklukları

Gelişimsel Değerlendirme

Kaynaştırma Eğitimi 

Aile Eğitim Programları 


ALDIĞI EĞİTİM VE SERTİFİKALARDAN BAZILARI:

ZİHİN KURAMI ve SOSYAL BECERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve ÖĞRETİLMESİ ( Doç. Dr Alev GİRLİ Şubat 2014 )

FLOORTİME 202 UYGULAYICI SERTİFİKASI ( ICDL - Ankara- Dr Mehbube TUNCER  2023 Ocak - Şubat - Mart )

FLOORTİME 201 SÜPERVİZYON EĞİTİMİ  ( ICDL - Ankara- Dr Mehbube TUNCER  2022 Haziran- Temmuz - Ağustos ) 

FLOORTİME 201 UYGULAYICI SERTİFİKASI ( ICDL - Ankara- Dr Mehbube TUNCER  2022 Ocak - Şubat - Mart ) 

FLOORTİME 101 UYGULAYICI SERTİFİKASI ( ICDL - Ankara- Dr Mehbube TUNCER  2021 Kasım ) 

ETEÇOM -2 UYGULAYICI SERTİFİKASI ( 2021 Eylül - Prof. Dr. İbrahim Halil DİKEN)

OTİZM ABA TERAPİ İLERİ DÜZEY UYGULAYICI SERTİFİKASI ( Anadolu Üniversitesi- Engelliler Araştırma Enstitüsü )

OTİZM ABA TERAPİ ORTA DÜZEY UYGULAYICI SERTİFİKASI ( 2019 Haziran- Prof. Dr. Binyamin BİRKAN)

OTİZM ABA TERAPİ BAŞLANGIÇ DÜZEY UYGULAYICI SERTİFİKASI ( 2019 Şubat- Prof. Dr. Binyamin BİRKAN)

OTİZMDE OYUN TERAPİSİ UYGULAMALARI ( 2017 - Çocuk Nörolojisi Kliniği - İstanbul )

OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ ( 2016 - Doç. Dr. Müge YILMAZ) 

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ EĞİTİM UZMANLIĞI (Disleksi, Disgrafi, Dispraksi, Diskalkuli)  ( 2016 - Doç. Dr. Müge YILMAZ) 

KOPPİTZ (İnsan Çizim Testi) Test Uygulayıcı Sertifikası ( 2016)

STİP (Sembol Temelli İletişim Programı) Uygulayıcı Sertifikası 2015

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME  ( Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Gelişimsel Yetersizlikler Birimi -  2014 )

OTİZMDE DOĞAL DİL ÖĞRETİM YÖNTEM ve UYGULAMALARI  ( Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Gelişimsel Yetersizlikler Birimi -  2014 )

OTİZMDE DİL ve KONUŞMA TERAPİSİ UYGULAMALARI ( Anadolu Üniversitesi DİLKOM - 2013) 

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ OTİZM UYGULAMALARI 2 ( Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Gelişimsel Yetersizlikler Birimi - Prof. Dr. Arzu ÖZEN 2012-2014 )

OTİZMDE AYRINTILI DEĞERLENDİRME ve MÜDAHALE YÖNTEMLERİ ( 2014 - İstanbul Özel Eğitim Merkezi ) 

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERDE DİL VE KONUŞMA UYGULAMALARI ( 2014 - Dil ve Konuşma Akademisi - İstanbul ) 

WISC-R Zeka Testi Eğitimi Uygulayıcı Sertifikası ( Ruh Sağlığı Derneği 2013

GİLLİAM OTİSTİK BOZUKLUK DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ- 2 (GOBDÖ-2-TV) 2013

KONUŞMA GECİKMESİNE YÖNELİK ERKEN MÜDAHALE PROGRAMI - DİKDE - ( İstanbul - 2013 ) 

ÇOCUK OBJEKTİF TESTLERİ EĞİTİMİ (Catell 2-A, Catell 3-A, Gessel, Good Enough, Peabody, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig, Benton, Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Porteus ) 2012

OTİZMLİ ÇOCUKLARDA DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ ( İstanbul Aydın Üniversitesi 2012 ) 

PCDI KURSU "Otistik çocuklar için erken eğitim programı geliştirme ve etkinlik çizelgeleri planlama kursu" 2012

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ OTİZM UYGULAMALARI 1 ( Tohum Otizm Vakfı Okulu- Prof. Dr. Binyamin BİRKAN 2011-2012)

OKUL ÖNCESİ DÖNEM DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI ( DİLGEM -2011) 

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI ( Erciyes Üniversitesi 2011

Blog Yazıları

En Üste Çık